Nasz profil na Facebooku
English

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami


Siedziba firmy
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków

+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Sprzedaż i marketing

Dział Sprzedaży i Marketingu
+ 48 12 425 90 90
+ 48 12 644 55 89 w.114 i 214
+ 48 12 643 09 34

Kierownik Działu Sprzedaży
w.114
ds@alarmgas.com

Handlowiec-inżynier sprzedaży
w.214
ds2@alarmgas.com
tel.kom. DS - 691 494 725
awaryjny DS- 601 074 746

Konsultacje dla Projektantów, PTH i Wykonawców

Kierownik Techniczny
w.105
technika@pro-service.pl

Pozostałe

Kierownik Produkcji
w.106
kp@alarmgaz.pl

Kierownik Kontroli Jakości
w.111
kkj@pro-service.pl

Dyrektor Usług (Projekty,instalacje,serwis obiektowy)
w.116
du@pro-service.pl

Serwis Urządzeń Przenośnych
w.113,104
sp@pro-service.eu

Pełnomocnik Systemu Jakości
w.118
psj@pro-service.eu

Dział Kontroli i kadry
w.118
dk@alarmgas.com

Gł. księgowa
w.112
ksiegowosc@pro-service.com.pl

Dyrektor Prezes Zarządu
w.102
pro@alarmgas.com