Nasz profil na Facebooku
English

Przykładowa dokumentacja - pliki do pobrania

 • Detektory w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • EXpert IV
   » Detektor EXpert_IV - deklaracja zgodności
   » EXpert IV - instrukcja obsługi (wyd_1F)
   » EXpert IV_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1F)
   » Karta produktu - EXpert IV_IR
   » Karta produktu - EXpert IV_K
   » Karta produktu - EXpert IV_PP
  • EXpert IV_C
   » Detektor EXpert_IV_C - deklaracja zgodności
   » EXpert IV_C - instrukcja obsługi (wyd_1E)
   » EXpert IV_C_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1C)
   » Karta produktu - EXpert IV_C_E
  • uniTOX IV
   » Detektor uniTOX_IV - deklaracja zgodności
   » Detektor uniTOX_IV_C - deklaracja zgodności
   » Karta produktu - uniTOX IV_E
   » Karta produktu - uniTOX IV_IR
   » uniTOX IV - instrukcja obsługi (wyd_1E)
   » uniTOX IV_C - instrukcja obsługi (wyd_1B)
   » uniTOX IV_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1C)
 • Detektory w wykonaniu standardowym
  • Detektory dwutlenku węgla
   • uniTOX.CO2 G_IR
    » Detektor uniTOX.CO2 G_IR - deklaracja zgodności
    » Detektor uniTOX.CO2 G_IR_RS485 - deklaracja zgodności
    » Karta produktu - uniTOX.CO2 G_IR
    » uniTOX.CO2 G_IR - instrukcja obsługi (wyd_2A)
    » uniTOX.CO2 G_IR_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2A)
   • uniTOX.CO2 M_IR
    » Detektor uniTOX.CO2 M_IR - deklaracja zgodności
    » uniTOX.CO2 M_IR - instrukcja obsługi (wyd_1D)
    » uniTOX.CO2 M_IR_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1A)
  • Detektory gazów toksycznych
   • uniTOX B
    » Detektor uniTOX_B - deklaracja zgodności
    » uniTOX B - instrukcja obsługi (wyd_1F)
   • uniTOX G
    » Detektor uniTOX G - deklaracja zgodności
    » Karta produktu - uniTOX G
    » Karta produktu - uniTOX G_RS485
    » uniTOX G - instrukcja obsługi (wyd_2A)
    » uniTOX G_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2B)
   • uniTOX M
    » Detektor uniTOX M - deklaracja zgodności
    » uniTOX M - instrukcja obsługi (wyd_1C)
  • Detektory gazów wybuchowych
   • EXpert B
    » Detektor EXpert_B - deklaracja zgodności
    » EXpert B - instrukcja obsługi (wyd_2E)
    » Karta produktu - EXpert B
   • EXpert G
    » Detektor EXpert G - deklaracja zgodności
    » Detektor EXpert G _RS485- deklaracja zgodności
    » EXpert G - instrukcja obsługi (wyd_2B)
    » EXpert G_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2B)
    » Karta produktu - EXpert G
    » Karta produktu - EXpert G_RS485
   • EXpert K
    » Detektor EXpert K - deklaracja zgodności
    » EXpert K - instrukcja obsługi (wyd_1D)
    » Karta produktu - EXpert K
   • EXpert M
    » Detektor EXpert M - deklaracja zgodności
    » EXpert M - instrukcja obsługi (wyd_1C)
  • Detektory tlenku węgla
   • uniTOX.CO G
    » Detektor uniTOX.CO G - deklaracja zgodności
    » Detektor uniTOX.CO G_E - deklaracja zgodności
    » Detektor uniTOX.CO G_E_RS485 - deklaracja zgodności
    » Detektor uniTOX.CO G_RS485 - deklaracja zgodności
    » Karta produktu - uniTOX.CO G
    » Karta produktu - uniTOX.CO G_RS485
    » uniTOX.CO G - instrukcja obsługi (wyd_2A)
    » uniTOX.CO G_E - instrukcja obsługi (wyd_2C)
    » uniTOX.CO G_E_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2E)
    » uniTOX.CO G_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2A)
   • uniTOX.CO K
    » Detektor uniTOX.CO K - deklaracja zgodności
    » Karta produktu - uniTOX.CO K
    » uniTOX.CO K - instrukcja obsługi (wyd_2A)
   • uniTOX.CO M
    » Detektor uniTOX.CO M - deklaracja zgodności
    » Karta produktu - uniTOX.CO M
    » uniTOX.CO M - instrukcja obsługi (wyd_2B)
    » uniTOX.CO M_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2A)
  • Detektory tlenu
   • EurOx.O2 G
    » Detektor EurOx.O2 G - deklaracja zgodności
    » Detektor EurOx.O2 G_E_RS485 - deklaracja zgodności
    » EurOx.O2 G - instrukcja obsługi (wyd_2A)
    » EurOx.O2 G_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_2A)
    » Karta produktu - EurOx.O2 G_RS485
   • EurOx.O2 M
    » Detektor EurOx.O2 M - deklaracja zgodności
    » EurOx.O2 M - instrukcja obsługi (wyd_1C)
    » Karta produktu - EurOx.O2 M
 • Jednostki centralne
  • modularPAG
   » Karta produktu - modularPAG
   » modularPAG - instrukcja obsługi (wyd_2B)
   » Skalowalna jednostka centralna modularPAG - deklaracja zgodności
  • PAG8
   » Centralka PAG8 - deklaracja zgodności
   » Centralka PAG8_RS485 - deklaracja zgodności
   » PAG8 - instrukcja obsługi (wyd_1F)
   » PAG8_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1C)
  • uniSTER16z
   » Centralka uniSTER16z - deklaracja zgodności
   » Karta produktu - uniSTER16z
   » uniSTER16z - instrukcja obsługi (wyd_2B)
  • uniSTER32z
   » Centralka uniSTER32z - deklaracja zgodności
   » Karta produktu - uniSTER32z
   » uniSTER32z - instrukcja obsługi (wyd_2B)
  • uniSTER8z
   » Centralka uniSTER8z - deklaracja zgodności
   » Centralka uniSTER8z_RS485 - deklaracja zgodności
   » Karta produktu - uniSTER8z
   » Karta produktu - uniSTER8z_RS485
   » uniSTER8z - instrukcja obsługi (wyd_1H)
   » uniSTER8z_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1G)
 • Urządzenia dodatkowe
  • Lampa ostrzegawcza AWF-18
   » AWF-18 - instrukcja obsługi (wyd_1B)
   » AWF-18Z - instrukcja obsługi (wyd_1A)
   » Karta produktu - AWF-18
   » Karta produktu - AWF-18Z
   » Lampa z napisem ostrzegawczym AWF-18 - deklaracja zgodności
   » Lampa z napisem ostrzegawczym AWF-18Z - deklaracja zgodności
  • Obudowa bryzgoszczelna APW-1
   » Karta produktu - APW-1
  • Sterownik zaworów STZ-1
   » Sterownik zaworów STZ-1 - deklaracja zgodności
   » Sterownik zaworów STZ-1_RS485 - deklaracja zgodności
   » Sterownik zaworów STZ1-1 - instrukcja obsługi (wyd_1G)
   » Sterownik zaworów STZ1_RS485 - instrukcja obsługi (wyd_1A)
  • Tablica ostrzegawcza TOL
   » Karta produktu - TOL-1(z)_TOL-2
   » Tablica TOL-1(z)_TOL-2 - deklaracja zgodności
   » TOL-1(z)_TOL-2 - instrukcja obsługi (wyd_2A)