Nasz profil na Facebooku
English
Najnowocześniejsze systemy opomiarowań mnogich detekcji gazów w przemyśle,
energetyce, chłodnictwie, garażach i parkingach podziemnych

Przemysłowy Alarm Gazowy PAG


1. Wersja zintegrowana

        W 2007 roku zakończono kompleksowe prace nad mnogą, skalowalną jednostką centralna typu modularPAG®/multiPAG® Jest to urządzenie stacjonarne, zaprojektowane i wykonane jako konstrukcja modularna. Dzięki takiej budowie można w prosty sposób dostosować ilość obsługiwanych kanałów pomiarowych i sterujących do konkretnych wymagań klienta. Pojedyncza jednostka bez ekspandera może obsługiwać do 500 wejść pomiarowych i 50 wyjść sterujących. System podstawowy zorganizowany jest jako zabudowa modułów procesora, wejść pomiarowych, wyjść sterujących, zasilacza buforowego i monitora SVGA w standardowej szafce instalacyjnej o wymiarach 600x600x200 mm. W miarę wzrastających potrzeb, konstrukcja ta pozwala jednocześnie na dalszą rozbudowę urządzenia o kolejne lub inne moduły. Zainstalowane systemy w konfiguracjach od 16 do 184 obsługiwanych punktów detekcyjnych, zostały sprawdzone i entuzjastycznie przyjęte przez klientów. Wyposażenie centrali w interfejs szeregowy typu RS-485, pozwala na zdalne nadzorowanie i wizualizowanie całości systemu z poziomu programu kontrolno-pomiarowego Pagview®
1

Jednostka centralna


multiPAG®/modularPAG® - Skalowalna jednostka centralna systemów detekcji gazów do mnogich opomiarowań

modularPAG         Jednostka centralna, przeznaczona do kontroli stanu detektorów gazowych (do 500 detektorów, o wyjściach cyfrowych RS-485, lub prądowych 4-20mA), wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami peryferyjnymi. Do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem. Posiada konstrukcję modularną, skalowalną. Dzięki modułowej budowie można w sposób naturalny dostosowywać wielkość centrali (ilość obsługiwanych kanałów kontrolno-sterujących) do specyficznych wymagań klienta. Zasilanie z sieci ~230V. Konfigurowalne (programowo) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe .

Instrukcja obsługi - plik: Instrukcja_MultiPAG_2_0.pdf2. Wersja rozproszona

        Nagrodzona Złotym Medalem Mt Sawo 2002 rozproszona wersja PAG to system opomiarowania złożonych z modułów obiektowych (centralek) PAG-8, PAG-8P rozproszonych w chronionym obiekcie i połączonych interfejsem z komputerem PC. Moduły obiektowe obsługując do 8 detektorów gazów, czy też innych sensorów, pełnią jednocześnie funkcje lokalnych monitorów systemu skutecznie ostrzegając załogę o zagrożeniach. Kontynuując wytyczoną ścieżkę multisystemu, skalowalne jednostki centralne typu modularPAG®/multiPAG®, można również łączyć w rozproszoną sieć urządzeń. Poszczególne centrale nadzorują i ostrzegają użytkowników o stanach kontrolowanych obiektów w zadanych strefach. Dzięki ich wzajemnej komunikacji stany te mogą być również przekazywane do innych central systemu jak i obrazowane oraz archiwizowane w programie wizualizacyjnym PAGview®, zainstalowanym w komputerze klasy PC. Komunikacja między centralami oraz komputerem odbywa się przy wykorzystaniu standardowego łącza RS-485 i protokołu ModBUS/RTU. Niezależnie od pracy sieciowej, urządzenia mogą pracować niezależnie, co gwarantuje nawet w sytuacjach awarii zasilania czy też utraty łącza komunikacji sieciowej, nieprzerwaną ochronę opomiarowanych obiektów.
1

Jednostki centralne


PAG8 / PAG8P -Moduł Obiektowy wersji rozproszonej systemu PAG

PAG8

        Jednostka centralna umożliwiająca podłączenie 1 do 8 detektorów (detekcja lub pomiar) o wyjściach prądowych 4-20mA lub cyfrowych RS-485 i napięciu zasilania 12V DC. Do pracy poza strefami wybuchowymi. Zasilane z sieci ~230V. Akumulatorowe podtrzymanie napięcia zasilania. Wizualizacja stanów alarmowych, wyników pomiarowych (opcja). Wyjścia (konfigurowalne): przekaźnikowe, napięciowe, cyfrowe RS-485, sterujące zaworem bezpieczeństwa.

Instrukcje obsługi:Wybrane detektory systemów PAG

EXpert III - Uniwersalna Głowica Gazometryczna

EXpert III

        Do stosowania w systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem 1 lub 2, dla gazów i oparów wybuchowych grup IIA i IIB.
Stosowane czujniki: półprzewodnikowe (detekcja) -nieselektywne, katalityczne (detekcja lub pomiar) -nieselektywne. Zasilanie 12V DC. Wyjścia : dwuprogowe napięciowe, prądowe 4-20mA lub cyfrowe RS-485 .

Instrukcje obsługi:

EXpert G - Detektor Gazów Wybuchowych

EXpert G

        Do stosowania w systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , poza strefami zagrożonymi wybuchem. Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja) -nieselektywne, katalityczne (detekcja lub pomiar) -nieselektywne. Zasilanie 12V DC. Wyjścia : dwuprogowe napięciowe, prądowe 4-20mA lub cyfrowe RS-485.

Instrukcje obsługi:

uniTOX III - Uniwersalna Głowica Gazometryczna

Unitox III

        Do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji niskich (toksycznych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem 1 lub 2, dla gazów i oparów toksycznych grup IIA i IIB. Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja) -nieselektywne, elektrochemiczne (detekcja lub pomiar) -selektywne. Zasilanie 12V DC. Wyjścia : dwuprogowe napięciowe, prądowe 4-20mA lub cyfrowe RS-485.

Instrukcje obsługi:

DUOmaster CO/LPG G - Dwugazowy Detektor Garażowy

DUOmaster Wspólnotowy Wzór Użytkowy

        Służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla i propanu-butanu (LPG), głównie garaży i parkingów podziemnych, poza strefami wybuchowymi. Detektor „DUOmaster CO/LPG G” jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami. Zasilanie 12V DC. Obudowa z tworzywa ABS. W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wyjść : detekcyjne-napięciowe , prądowe, RS-485 (z protokołem Modbus RTU) Stosowane czujniki : -tlenek węgla CO : elektrochemiczne, (selektywne), lub półprzewodnikowe (nieselektywne). LPG (propan-butan) : półprzewodnikowe (nieselektywne).

Instrukcje obsługi:

DUOmaster CO/LPG L - Dwugazowy Detektor Garażowy

DUOmaster

        Służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla i propanu-butanu (LPG), głównie garaży i parkingów podziemnych, poza strefami wybuchowymi. Jest to samodzielne urządzenie będące połączeniem detektora i centralki, zasilane z sieci ~230V. Może pracować jako urządzenie indywidualne (samodzielne) lub współpracować z centralkami i sterownikami. Obudowa z tworzywa PS. W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wyjść : przekaźnikowe, RS-485 (z protokołem Modbus RTU) Stosowane czujniki : -tlenek węgla CO : elektrochemiczne, (selektywne), - LPG (propan-butan) : półprzewodnikowe (nieselektywne).

uniTOX.CO G/E - Detektor Tlenku Węgla

DUOmaster

        Do stosowania w systemach detekcji lub pomiaru niskich (toksycznych) stężeń tlenku węgla, poza strefami wybuchowymi. Stosowane czujniki : elektrochemiczne (pomiar lub detekcja ) - selektywne. Zasilanie 12V DC. Wyjścia : dwuprogowe napięciowe, prądowe 4-20mA lub cyfrowe RS-485.

Instrukcje obsługi:
  • uniTOX.CO G/E - plik : uniTOX.CO_G_E.pdf

  • PAG®view - Oprogramowanie sterująco-wizualizacyjne

    PAGview

            Program PAG®view zbudowany jest w oparciu o technologię VDM czyli modułów wirtualnych urządzeń i programowaniu ich zależności w języku graficznym. Oznacza to bardzo łatwe posługiwanie się możliwościami systemu oraz projektowanie najbardziej nawet skomplikowanych zastosowań przy wykorzystaniu tylko myszki komputerowej. Dzięki zastosowanej technologii VDM istnieją bardzo szerokie możliwości rozbudowy całego systemu przez prostą instalację modułów programowych bez zmiany oprogramowania. Instalacja ta przebiega automatycznie podczas uruchamiania programu bez konieczności angażowania użytkownika.

    Instrukcje obsługi: